Profile Pun Pun

จากความรักในอาชีพนักออกแบบของเล่น สู่นักสร้างเครื่องเล่นสนาม..สั่งสมประสบการณ์ จนทำให้เรามีทีมงานที่รักในอาชีพนี้ ..เติบโตจนสร้างโรงงานของเราเองได้ และยืนหยัดมั่นคงในอาชีพนี้ ถึง 20 ปี เพราะเรารู้ว่า..จะสามารถผลิตของเล่น และเครื่องเล่น...