จากความรักในอาชีพนักออกแบบของเล่น สู่นักสร้างเครื่องเล่นสนาม..สั่งสมประสบการณ์ จนทำให้เรามีทีมงานที่รักในอาชีพนี้ ..เติบโตจนสร้างโรงงานของเราเองได้ และยืนหยัดมั่นคงในอาชีพนี้ ถึง 20 ปี

เพราะเรารู้ว่า..จะสามารถผลิตของเล่น และเครื่องเล่น ฯให้ตอบสนองการเล่นอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ได้อย่างไร

เพราะการเล่น ทำให้เด็กได้สั่งสมความรู้เกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว   ช่วยพัฒนาสมอง การเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโ   ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ และความมั่นใจในตัวเองที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

SHARE IT: