BBL Playground

BBL Playground

BBL playground เครื่องเล่นสนาม ปัน ปัน ออกแบบภายใต้แนวคิด เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมอง Brain Base learning playground สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]* ออกแบบให้มีเครื่องเล่นหลายหลาย เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม.ให้กับเด็ก ๆช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อน

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

error: Content is protected !!