G6742 Shape Sorter กระดานจับคู่รูปทรง

Code: G6742

Product name : Shape Sorter

ชื่อสินค้า : กระดานจับคู่รูปทรง

ขนาดกระดาน : W 15 x D 11.75 x H 3 นิ้ว

สำหรับเด็กอายุ 2 ปี ขึ้นไป

ทักษะ : ความจำ การแยกแยะประเภท และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

วัสดุ  : กระดานทำจากไม้ยางพาราหนาเรียบลื่น ไม่มีเหลี่ยมคม  ตัวรูปร่างต่างๆทั้ง 9 ชิ้นทำจากไม้ยางพารา ที่จับแต่ละชิ้นทำจาก Thermo Plastic Rubber (TPR)

วิธีใช้ : สำหรับฝึกฝนทักษะการแยกแยะรูปทรงต่างๆที่แตกต่างกัน ด้วยการจับคู่แต่ละชิ้นให้ตรงกับผิวรูปทรงบนกระดาน เป็นการเสริมสร้างทักษะการจดจำและการแยกแยะสิ่งของให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานสัมพันธ์กันได้ดี ส่งเสริมความชำนาญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กในการหยิบจับชิ้นส่วนของเล่น

มาตรฐานความปลอดภัย: US ASTM F963 Standard, US CPSIA 2008, European Standard, Australia, Health Canada

Categories: Tags:

คำอธิบาย

g6742_2

error: Content is protected !!