เครื่องเล่นสนาม ปราสาทเจ้าชายน้อย

Code: 18HPG05

Play structure Size: 4.30 x 7.20 x 3.60 m.

Safety Zone: 9.00 x 12.00 m.

Design for Children: 2-12 yrs

Child Capacity: 20-30

 

ผลิต-นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้ง โดย:

PUN PUN PLAYGROUND & TOYS CO.,LTD.

บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร.02-8891688,02-8891699 ,085 2140006 ,081-8482413

แฟกซ์ 02-4411850  line:@punpunplayground
www.punpunplayground.com   email: [email protected]

คำอธิบาย

ปราสาทเจ้าชายน้อย

Code: 18HPG05

เครื่องเล่นสนาม ปราสาทเจ้าชายน้อย

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี

ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร ความยาว 7.20 เมตร สูง 3.60 เมตร

ขนาด: 4.30 x 7.20 x 3.60 เมตร

พื้นที่: 9.00 x 12.00 เมตร

อายุ: 2-12 ปี

จำนวน: 20-30

 

ผลิต-นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้ง โดย:

PUN PUN PLAYGROUND & TOYS CO.,LTD.

บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร.02-8891688,02-8891699 ,085 2140006 ,081-8482413

แฟกซ์ 02-4411850  line:@punpunplayground
www.punpunplayground.com   email: [email protected]

error: Content is protected !!