เครื่องเล่นสนามชุดบ้านสไลเดอร์แมวเหมียว

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านสไลเดอร์แมวเหมียว

ประกอบด้วย หลังคารูปทรงแมวน้อย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านสไลเดอร์กระต่ายจอมซน

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านสไลเดอร์กระต่ายจอมซน

ประกอบด้วย หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดชิงช้ากระต่ายน้อย

เครื่องเล่นสนามชุดชิงช้ากระต่ายน้อย

ประกอบด้วย หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านกระต่ายน้อยอุโมงค์สไลเดอร์

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านกระต่ายน้อยอุโมงค์สไลเดอร์

ประกอบด้วย 1. หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดจอมซนสองสหาย

เครื่องเล่นสนามชุดจอมซนสองสหาย

ประกอบด้วย 1. หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดแมวน้อยปันปัน

เครื่องเล่นสนามชุดแมวน้อยปันปัน

ประกอบด้วย 1. หลังคารูปทรงแมวน้อย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน...

Continue reading →