ตัวอย่างการติดตั้งจริงบางส่วน ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีทั้งในโรงเรียน สถานที่ราชการ สนามเด็กเล่น หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัทเอกชน โดยส่วนใหญ่ทางเราจะติดตั้งให้ฟรี และมีการรับประกัน และดูแลหลังการขายอย่างใกล้ชิด

sample-install-1

sample-install-2

sample-install-17

sample-install-16

sample-install-14
sample-install-9

sample-install-8  sample-install-6

sample-install-5

sample-install-4

sample-install-3


 

SHARE IT: