• ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 400 เซนติเมตร
 • ยาวไม่น้อยกว่า 430 เซนติเมตร
 • สูงไม่น้อยกว่า 360 เซนติเมตร
 • ใช้พื้นที่ติดตั้ง Safety Zone 8 x 6 เมตร

rabbitswing

ประกอบด้วย

 1. หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 2. เสาหลัก ผลิตจากเสาเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4 เซนติเมตร เนื้อหนา เสาเหล็กกันสนิมอบสี่ฝุ่น Powder Coating ความร้อนสูง 200-250 องศาเซลเซียส สีที่ใช้เป็นสีที่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก มาตรฐาน TGIC ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจางจากแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งโดยเฉพาะ และผ่านการรับรอง คุณภาพสีปลอดภัยสำหรับเด็ก STANDARD – U.S. ASTM F963-08 Toxic Elements Teat และ STANDARD-EN 71 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ต้น
 3. บันไดทางขึ้น ผลิตจากเหล็ก อบสีฝุ่น powder Coated จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 4. แผ่นพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 110 x 5 cm. ผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรู เนื้อหนาเป็นชิ้นเดียวตลอดทั้งแผ่นมุมทั้งสี่ด้านพับเข้ามุมเสากลมปลอดภัย อบสีฝุ่นกันสนิมทั้งชิ้น Powder Coated  กันรอยขูดขีด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 5. ดอกลีลาวดีประดับหัวเสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า76 cm.สูง  56 cm. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 6. ผนังกันตก ผลิตจากเหล็ก อบสีฝุ่น powder Coated จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 7. สไลเดอร์รางคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 255 x 20 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE)ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 8. ผนังทางออกสไลเดอร์คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 80 x 25 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE)ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 9. สไลเดอร์อุโมงค์ท่อสามชิ้นต่อกัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE)ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 10. ที่นั่งชิงช้า 2 ที่นั่ง โครงสร้างผลิตจากเหล็กอบสี่ฝุ่นPowder Coating ความร้อนสูง 200-250 องศาเซลเซียส สีที่ใช้เป็นสีที่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็กมาตรฐาน TGIC ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจางจากแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งโดยเฉพาะ พร้อมด้วยที่นั่งพลาสติก2ที่นั่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 11. ประกับรัดเสา ผลิตจากอลูมิเนียมอบสีฝุ่น Powder Coating
 12. อุปกรณ์น็อต ผลิตจากสแตนเลส
SHARE IT: