กระต่ายน้อยแสนรัก

Size: 540 x 430 x 400 cm.
Safety Space: 8 x 7 m.

รหัสสินค้า: RabbitHouse. Categories: Tags:

คำอธิบาย

Rabbit House – กระต่ายน้อยแสนรัก
ประกอบไปด้วย

  • เสาหลัก 6 ต้น
  • สไลเดอร์คู่ จำนวน 1 ชุด
  • สไลเดอร์ลูกคลื่น จำนวน 1 ชุด
  • สไลเดอร์วน จำนวน 1 ชุด
  • ที่นั่งพลาสติก จำนวน 1 ชุด
  • พนังกันตก จำนวน 2 ชุด
  • หลังคารูปกระต่ายน้อย จำนวน 1 ชุด
  • บันไดทางขึ้น จำนวน 1 ชุด
  • ดอกไม้ประดับหัวเสา จำนวน 1 ชุด
error: Content is protected !!