สวนผีเสื้อหรรษา

เครื่องเล่นสนามชุด สวนผีเสื้อหรรษา

คุณลักษณะเครื่องเล่น

ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า กว้าง 6.00  ยาว  7.00  เมตร

ประกอบด้วยเครื่องเล่น 3 ชุด  ด้วยกันดังนี้

ชุดที่1 เครื่องเล่นรวม ผีเสื้อหรรษา ขนาด กว้าง  2.80 ยาว 4.20 สูง 3.20 เมตร มีรายละเอียดดังนี้

 1. แผ่นพื้นของฐาน ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธีลีน LLDPE หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นในระบบโรโตโมลดิ้ง ผนังสองขั้น มีลวดลายกันลื่นและรูระบายน้ำขัง ขนาดของแผ่นพื้น ขนาดกว้าง 88 ซม.ยาว 88 ซม.หนา 5 ซม.  จำนวน 2 ชิ้น
 2. เสาโครงสร้าง เป็นเสากลมผลิตจากอะลูมิเนียมท่อกลม เนื้อหนา 3 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสากลม  ไม่น้อยกว่า 0 ซม. อบสีฝุ่น powder coating  สีปลอดสารพิษ ผ่านการรับรองและตรวจสอบว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก  จำนวนเสาทั้งสิ้น  8 ต้น
 3. หลังคาผีเสื้อ ผลิตจาก วัสดุ พลาสติกแผ่นเรียบโพลีเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เนื้อเหนียวแข็งแรงทนทาน ชนิดสอดสีไม่น้อยกว่าสองสี ผสมสีป้องกันยูวี ฉลุลวดลาย ผีเสื้อ เนื้อพลาสติกมีความหนาไม่น้อยกว่า10 มิลลิเมตร ขนาดหลังคา มีขนาดกว้าง 110 ซม.ยาว 110ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 1 ชุด
 4. ดอกไม้ประดังหัวเสา ผลิตจาก วัสดุพลาสติกแผ่นเรียบโพลีเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เนื้อเหนียวแข็งแรงทนทาน ชนิดสอดสีไม่น้อยกว่าสองสี ผสมสีป้องกันยูวี ฉลุลวดลาย ดอกไม้ เนื้อพลาสติกมีความหนาไม่น้อยกว่า10 มิลลิเมตร ขนาดหลังคา มีขนาดกว้าง  ซม.ยาว ซม. สูง ซม.  จำนวน 2 ชิ้น
 5. สไลเดอร์รางเดี่ยว ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธีลีน(LLDPE)หล่อขึ้นรูปผนัง 2 ชั้น  มีส่วนผสมของสาร      กันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรอง จาก สำนักงานมาตรฐาน      อุตสาหกรรม มอก. 816-2538 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง ขนาดความกว้าง      ไม่น้อยกว่า 42 ซม. ยาว 136 ซม. สูง 21 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
 6. ท่อลอดอุโมงค์วงรี (ไม่ใช่วงกลม) อุโมงค์ ยาว ไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร  ต่อ1 ท่อน พร้อมปากอุโมงค์ วงรี  ขนาด กว้าง 80 ซม.สูง98 ซม. หนา 6 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิด LLDPE  เนื้อหนา   หยืดหยุ่น แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี  มีส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับ      เด็ก ผ่านการรับรอง จาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่น นำมาต่อกัน ชุดละ 2 ท่อน พร้อมปากอุโมงค์ท่อลอด 2 ด้าน  ขนาดความกว้างเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า  80 ซม. ยาว 200  สูง 98 ซม. จำนวน 1 ชุด
 7. ผนังกันตก รูปหน้ายิ้มผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิด LLDPE เนื้อหนา         หยืดหยุ่น แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี  มีส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับ เด็ก  กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.  ยาว 98 ซม. หนา 5   ซม. จำนวน 1 ชุด
 8. รั้วเหล็กทางออก สไลเดอร์ และบันได กันตกผลิตจากเหล็กท่อกลมทรงโค้ง อบสีฝุ่น powder coating เหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1นิ้ว จำนวน 3 ชุด
 9. ทางขึ้นปีนป่ายจานบิน UFO จานบินผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 ซม. สูง 26 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า3 อัน ประกอบกับเสาราวเหล็ก ขนาด ความสูงไม่น้อยกว่า 150ซม. จำนวน 1 ชุด
 10. บันไดพลาสติกทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปชนิดผนัง 2 ชั้น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 27 ซม. ยาว 110 ซม. ขอบหนา 27 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
 11. ฝาครอบหัวเสากลม ผลิตจากพลาสติกฉีด ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 8.0 เซนติเมตรจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด
 12. ชุดเกมส์สไมล์ ทำจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน ขึ้นรูปเป็นชิ้นทรงกระบอก จำนวน 9 ลูก ติดสติกเกอร์เกมส์เพื่อให้เด็กเล่น เป็นรูปการ์ตูนแสดงอารมณ์ต่าง ๆ เล่นเป็นเกมส์แบบทิกแทกโท ยึดด้วยราวเหล็กเป็นเหล็กท่อกลม อบสีฝุ่นPowder Coated จำนวน 1 ชุด
 13. ทางขึ้นปีนป่าย ทำจากเสาเหล็กกลม ดัด ประกอบกับเสาราวเหล็ก อบสีฝุ่นPowder Coated จำนวน 1 ชุด
 14. ฐานเสากลม ทำจากอะลูมเนียมหล่อ เนื้อหนา ปลอดสนิม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 7 ซม. จำนวน 8 ชุด
 15. อุปกรณ์ น็อตชุบกันสนิม มีฝาครอบพลาสติกที่หัวน็อต และสแตนเลส ปลอดสนิมเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

 

 

ชุดที่2 อุโมงค์ท่อคลานดอกไม้  มีรายละเอียดดังนี้

ประกอบด้วยอุโมงค์ท่อลอดทรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 74 ซม ยาว 95 ซม. ประกอบพร้อมปากอุโมงค์รูปดอกไม้ 2 ด้าน  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน LLDPE

ชนิดปลอดภัยสำหรับเด็ก ขึ้นรูปในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยงพลาสติก เนื้อพลาสติกหนา ทนทานแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี  ขนาดเมื่อประกอบแล้ว มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า  ความยาว   ความสูง     ซม. จำนวน 1ชุด

 

ชุดที่3 อุปกรณ์เครื่องเล่นฝึกทรงตัวรูปดอกไม้ มีรายละเอียดดังนี้

ประกอบพลาสติกรูปดอกไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 36ซม. จำนวน 3 ชิ้น  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน LLDPEชนิดปลอดภัยสำหรับเด็ก ขึ้นรูปในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยงพลาสติก ผนังสองชั้น เนื้อพลาสติกหนา ทนทานแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี   นำมาประกอบเป็นเครื่องเล่นสำหรับทรงตัว ด้วยท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 ซม. ทำสีฝุ่นกันสนิมปลอดภัยสำหรับเด็ก ขนาดเมื่อประกอบแล้ว มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า  100 ซม. ความสูง   40  ซม. จำนวน 1ชุด

 

 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต

1.มอก.685-2540 ของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องเล่นพลาสติก

2.มอก.816-2556 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

3.หลักฐานการซื้อพลาสติกโพลีเอทิลีน จากผู้ผลิตพลาสติกที่ได้รับ มอก.816-2538

4.เอกสารการผ่านการทดสอบของสีฝุ่น (POWDER COATED)ปลอดสารพิษ อย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐานSTANDARD-U.S.ASTM F963-08 (TOXIC ELEMENT TEST),  STANDARD-U.S.CFR TITLE 16 (PART 1303 total lead content), และEN 71 PART 3: 1944

5.เอกสารยืนยันและเอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ปลอดสารพิษหรือในปริมาณที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก จากโรงงานผู้ผลิต

คำอธิบาย

#playground ปลอดสนิม ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผลิตตามมาตรฐานยุโรป
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ โรงเรียน อนุบาล และศูนย์เด็กเล็กฯ ทั่วประเทศ
น็อตสเตนเลส ปลอดสนิม
พลาสติก LLDPE &HDPE
Food Grade : Made in Thailand
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ปัน ปัน
PUN PUN PLAYGROUND ลดราคาสุดคุ้ม ฟรี!!ค่าติดตั้ง
ปัน ปัน เครื่องเล่นสนามขายดี ฝีมือคนไทย
ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน เกรด เอ food grade
มาตรฐาน มอก.816-2556,685-2540 และ EN71 part3 อบสีฝุ่นPowder coated ปลอดสารพิษ มาตรฐานยุโรป สีสันสดใสยาวนาน ป้องกันยูวี แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ลงตัวด้วยคุณภาพ และราคา คุ้มค่า รับประกันคุณภาพการใช้งาน 5 ปี

พร้อมติดตั้งทันที ไม่ต้องรอ สินค้าพร้อมส่งภายใน 7 วัน
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ไม่มีชาร์จ
สนใจติดต่อฝ่ายขาย บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 ถ.ทวีวัฒนา ใกล้สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร..02-8891688 02-8891699 081-8482413 www.punpunplayground.com
www.punpuntoy.com
email : [email protected] , [email protected]

error: Content is protected !!