เครื่องเล่นสนามชุด สวนสนุกดอกไม้4 หอ

เครื่องเล่นสนามชุด สวนสนุกดอกไม้4 หอ

หมวดหมู่: , .

รายละเอียด

ขนาดติดตั้งเสร็จแล้ว ไม่น้อยกว่า  7.2 x 8.10 x 4.0 m.

เสาโครงสร้างหลัก  ผลิตจากเสาท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.4 เซนติเมตร เนื้อหนา อบสีฝุ่น Powder Coating ความร้อนสูง  ที่อุณหภูมิ สีที่ใช้เป็นสีที่ผ่านการรับรองว่า ปลอดภัยสำหรับเด็ก มาตรฐาน TGIC ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจาง จากแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะ สำหรับงานกลางแจ้ง และผ่านการรับรองคุณภาพสีปลอดภัยสำหรับเด็ก STANDARD-U.S. ASTM F963-08  และ STANDARD-EN71 Part 3:1994 ซึ่งมีจำนวนเสาทั้งหมด 14 ต้น ประกอบไปด้วย เสาโครงสร้างจำนวน 20 ต้น   แบ่งเป็นเสายาว 2.20 เมตร  จำนวน 12 ต้น เสายาว 3.40 เมตร จำนวน  4 ต้น

หลังคาจั่วผึ้งน้อย ตัวหลังคาเป็นรูปจั่วสองชิ้น และตัวผึ้ง ทำจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556 ประกอบกับแผ่นหลังคา ทำจากเหล็กแผ่นเจาะรูกลม ทั้งแผ่น  อบสีฝุ่น และ ขนาดหลังคารวมไม่น้อยกว่ากว้าง 133 ซม.  ยาว  158 ซม.สูง 60 ซม.ขนาดตัวแมลงหรือผึ้งไม่น้อยกว่า  52x18x40 ซม. แผ่นเหล็กเจาะรู ขนาด ความกว้าง 80 ซม. ความยาว 98 ซม.

จำนวน 2 ชุด

แผ่นพื้น  ขนาด 115x 115 x 8 cm. ผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรู เนื้อหนาเป็นชิ้นเดียวตลอดทั้งแผ่นมุมทั้งสี่ด้านพับเข้ามุมเสากลมปลอดภัย ชุบเคลือบยางสังเคราะห์ทั้งชิ้น ทั้งบนและล่าง เพื่อกันสนิม และลดแรงกระแทก ปลอดภัยสำหรับเด็ก จำนวน 3 ชิ้น

สไลเดอร์ รางเดี่ยวลูกคลื่น ขนาด 50 x 185 x25 cm. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556พร้อมผนังทางออกสไลเดอร์ จำนวน 1 ชุด

อุโมงค์สไลเดอร์ดอกไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสไลเดอร์ไม่น้อยกว่า 74 ลักษณะเป็น 3 ท่อนต่อกัน  และปากท่อรูปดอกไม้ ขนาดเส้นผผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 130 cm. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง  จำนวน 1 ชุด

ผนังทางออกอุโมงค์สไลเดอร์ ขนาด 100 x 92 x 4.5 cm. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538  ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง  จำนวน 1 ชิ้น

สไลเดอร์วน  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 cm.สูง ไม่น้อยกว่า 150 cm.  จำนวน 1 ชุด

อุโมงค์ท่อคลานเชื่อมฐาน   ขนาดกว้าง 85 cm. ยาว 90 cm. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง  จำนวน 2 ชุด

บันไดปีนป่ายซิกแซก  ผลิตจากเหล็กท่อกลม เคลือบกันสนิม อบสีฝุ่น Powder Coating ความร้อนสูงสีที่ใช้เป็นสีผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก  จำนวน 1 ชุด

บาร์โหนห่วงสามเหลี่ยมแบบ 5 ห่วง  ขนาดห่วง  16×20 cm. ห่วงผลิตจากพลาสติกเหนียวสีสันสดใส ขนาดบาร์กว้าง90 x ยาว180  cm.  บาร์ผลิตจากเหล็กท่อกลม เคลือบกันสนิม อบสีฝุ่น Powder Coating ความร้อนสูง สีที่ใช้เป็นสีผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก  จำนวน 1 ชุด

บาร์โหนห่วงหน้าลิง แบบ 5  ห่วง ขนาดห่วงหน้าลิง 18×19 cm. ผลิตจากพลาสติกเหนียวสีสันสดใส ขนาดบาร์เหล็ก 90 x 180  cm.  ผลิตจากเหล็กท่อกลม เคลือบกันสนิม อบสีฝุ่น Powder Coating ความร้อนสูง สีที่ใช้เป็นสีผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก  จำนวน 1 ชุด

 

บันไดเหล็ก  ขนาด  52 x 100 x 14 cm.  ผลิตจากเหล็กเจาะรู  ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร ชุบเคลือบยางสังเคราะห์ทั้งชิ้น ทั้งบนและล่าง เพื่อกันสนิม และลดแรงกระแทก ปลอดภัยสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชิ้น  พร้อมราวจับทำจากเหล็กท่อกลมอบสีฝุ่น

สะพานปีน ทางชื่อมฐานต่างระดับ ผลิตจากเหล็กเจาะรู ทำสีฝุ่นกันสนิมทั้งชิ้น Powder Coated  กันรอยขูดขีด ใส่ปุ่มปีนป่ายก้อนหินเทียม รูปแบบต่างกันทำจากพลาสติกเหนียว จำนวนหินไม่น้อยกว่า 6 ก้อน  จำนวน 2 ชุด พร้อมราวจับเป็นราวเหล็กทำจากเหล็กกลม อบสีฝุ่นกันสนิม จำนวน2 ชุด

ผนังกันตก เกมส์ฝึกแต่งตัวอาชีพในฝัน ขนาด 97 x 90 x 10 cm. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธีลีน (LLDPE) แกนทำจากเหล็กท่อกลม อบสีฝุ่นกันสนิมทั้งชิ้น Powder Coated  กันรอยขูดขีด จำนวน 1 ชุด

ผนังกันตกพลาสติก ขนาด 97 x 90 x 10 cm. ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธีลีน (LLDPE) จำนวน 1 ชุด

หลังคา ดอกลีลาวดี จำนวน 2 ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า78 ซม. สูง  58 ซม.  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ  ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556

-ชุดหอคอยปีนไตบันไดสีสัน  จำนวน  1 ชุด ประกอบด้วยทางขึ้นทางลาดพลาสติกหลากสี  ลักษณะเป็นชิ้นๆ นำมาประกอบกัน ผิวพลาสติกมีลายจุดวงกลม กันเลื่น ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธีลีน (LLDPE) แกนทำจากเหล็กท่อกลม อบสีฝุ่นกันสนิมทั้งชิ้น Powder Coated  กันรอยขูดขีด ขนาด  เมื่อประกอบแล้ว ความกว้าง 80 ความยาว 150 ความสูง 7  เซนติเมตร พร้อมราวจับ 2 ข้าง

ฝาครอบหัวเสา กลม  ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 11.4 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 6ชุด

ประกับรัดเสา อุปกรณ์ต่อเชื่อม

ประกับ รัดเสา และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม ประกอบเครื่องเล่นสนาม ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อ อัลลอยปลอดสนิม อบสีฝุ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 ซม.

 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ

 1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาผลิตภัณฑ์ใหม่
 2. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด รูปแบบ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นดังกล่าวมาให้คณะกรรมการการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
 3. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคของอุปกรณ์สนามเด็กเล่นดังกล่าว โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
 4. ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารดังนี้
  • เอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตฯ หรือเอกสารแสดงการเป็นผู้ผลิตฯ
  • ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.685-2540 ของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องเล่นพลาสติก
  • เอกสารแสดงเครื่องหมาย มอก.816-2556 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • หลักฐานการซื้อพลาสติกโพลีเอทิลีน จากผู้ผลิตพลาสติกที่ได้รับ มอก.816-2538
  • เอกสารการผ่านการทดสอบของสีฝุ่น (POWDER COATED)ปลอดสารพิษ อย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐาน

STANDARD-U.S.ASTM F963-08 (TOXIC ELEMENT TEST),

STANDARD-U.S.CFR TITLE 16 (PART 1301 total lead content),

และEN 71 PART 3: 1944   มาประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในวันยื่นซองเสนอราคา

 

 

 1. ในกรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานการผลิต จากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ และแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตฯ และแสดงเอกสารรับรองการควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9001:2000 STANDARD , TIS 18001 และ ISO 14001:2004

 

 1. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด มา ในวันเปิดซองเสนอราคา เพื่อให้กรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพ โดยขนาดและรูปแบบตามเอกสารสอบราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 ปันปันทอย | All Rights Reserved | PUNPUN TOY
error: Content is protected !!