งานติดตั้งที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ผลงานการติดตั้ง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใน วันที่ 9  ม.ค. 61 

Continue reading →

งานติดตั้งที่ รร.เทศบาลวัดห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่น ณ รร.เทศบาลวัดห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ใน วันที่ 31 ม.ค. 61...

Continue reading →

ตัวอย่างติดตั้ง

ตัวอย่างการติดตั้งจริงบางส่วน ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีทั้งในโรงเรียน สถานที่ราชการ สนามเด็กเล่น หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัทเอกชน โดยส่วนใหญ่ทางเราจะติดตั้งให้ฟรี และมีการรับประกัน...

Continue reading →