ตัวอย่างติดตั้ง

ตัวอย่างการติดตั้งจริงบางส่วน ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีทั้งในโรงเรียน สถานที่ราชการ สนามเด็กเล่น หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัทเอกชน โดยส่วนใหญ่ทางเราจะติดตั้งให้ฟรี และมีการรับประกัน...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านสไลเดอร์กระต่ายจอมซน

ประกอบด้วย หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดชิงช้ากระต่ายน้อย

ประกอบด้วย หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้น...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านกระต่ายน้อยอุโมงค์สไลเดอร์

ประกอบด้วย 1. หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุดบ้านกระต่ายน้อยแสนสวย

ประกอบด้วย 1. หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน...

Continue reading →

เครื่องเล่นสนามชุด Happy Rabbit

ประกอบด้วย 1. หลังคารูปทรงกระต่าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน...

Continue reading →